fbpx

OVER  ONS

LANG VERHAAL 
KORT

Wij zijn een organisatie van hulpverleners, professionals, ervaringsdeskundigen die vanuit hun eigen expertise, ervaring en opleidingen rond de problematiek van (v)echtscheidingen, ouderverstoting efficiënt willen aanpakken.

Mama’s en Papa’s scheiden niet! ze worden STER-KER. Partners gaan uit elkaar. De vorm van het gezin verandert!

Wij willen niet alleen ouders STER-KER maken, maar ook betrokken instanties, organisaties en hulpverlening die zich willen aanpassen aan de veranderingen in de maatschappij. 
Als partners kan je uit mekaar gaan, maar ouders scheiden niet! ze worden STER-KER.

STER-KER staat voor een STER voor Kinderen En Relaties! De STER is ook een proces van Scheiden – Traject – Erkenning – Rol 
Wij willen ouders STER-KER maken door te groeien en te leren uit een mislukte partnerrelatie, naar een betere ouderrelatie!

 

WIJ WETEN WAT WE DOEN, DUS LATEN WE

  JOU HELPEN

ONS Team

Hoe kunnen wij als hulpverlener, u als ouder ondersteunen om maximaal ouder te kunnen zijn?

Caroline De Vos

Mede-Oprichtster van STER-KER

Als ervaringsdeskundige, trainer en coach ondersteun, train en begeleid ik mensen (individuen, gezinnen, kinderen, …) binnen hun hulpvraag. Daarnaast inspireer en leid ik coaches, therapeuten, hulpverleners, … op om samen met ons een mentaliteitsverandering teweeg te brengen binnen de problematiek rond oudervervreemding.

 Olivier Vanhaelen

Mede-Oprichter STER-KER

Als deskundige-trainer-coach ben ik gespecialiseerd, getraind en gecertificeerd in het werken met gezinnen die slachtoffer zijn van een (echt)scheiding. Meer specifiek waar kinderen afwijzend gedrag vertonen t.a.v. een ouder tot zelfs een ouder verstoten of weigeren contact te hebben. Zowel in opdracht van Rechtbanken als voor organisaties, voorzieningen en particulieren.

Eva De Pauw

Bestuurder STER-KER

Als ervaringsdeskundige en coach ondersteun en begeleid ik kinderen en ouders om binnen de context van een (echt)scheiding antwoorden te vinden op -en inzichten te geven in de vele vragen die op hen afkomen. Vanuit verbindende communicatie zoeken we samen naar jouw hulpbronnen, naar meer keuzemogelijkheden zodat je anders naar een probleem of een moeilijke siuatie leert kijken en de rugzak die je mee draagt minder zwaar wordt. Samen zoeken we naar manieren om meer veerkracht te ontwikkellen zodat je in de veranderende omstandigheden die een scheiding met zich mee brengt, in je kracht leert /kan (blijven) staan. Samen staan we Ster-Ker vanuit het hart.

STER-KER vzw : kruispuntbank   

STER-KER vzw : oprichting staatsblad

Locaties:

Antwerpen (Berchem / Mechelen)
West-Vlaanderen (Beernem)
Oost-Vlaanderen ( Gent / Aalst)
Vlaams-Brabant (Leuven)
Limburg (Hasselt)

info@ster-ker.be